top of page
Family Walking - LSR Family Law Group provides effective family law advocacy

Disclaimer: The information you obtain at this site is not, nor is it intended to be, legal advice. You should consult an attorney for advice regarding your individual situation. We invite you to contact us and welcome your calls, letters and electronic mail. Contacting us does not create an attorney-client relationship. Please do not send any confidential information to us until an attorney-client relationship has been established.

Często Zadawane Pytania

P: Czy zachowanie mojego współmałżonka ma wpływ na moją sprawę?

Odp.: Prawo zostało zmienione aby wyeliminować podstawy winy do rozwodu. Sąd nie może uwzględnić złego zachowania współmałżonka (n.p. zdrady) przy podziale majątku lub przyznawaniu alimentów małżenskich lub alimentów na dzieci. Jednakże, w ograniczonych okolicznościach, złe zachowanie współmałżonka może mieć wpływ na podział odpowiedzialności rodzicielskich, lub może być podstawą aby oskarżyć współmałżonka o marnotrawstwo majątku małżeńskiego.

P: Czy sąd przyzna mi alimenty małżenskie od mojego współmałżonka?

Odp.: To, czy sąd przyzna alimenty dla jednego z współmałżonków będzie zależało od wielu czynników, jeden z których jest niezdolność jednego z małżonków do samodzielnego utrzymania. Poświęcenie kariery zawodowej dla rozwoju kariery drugiego małżonka jest częstym powodem przyznawania alimentów. Kwestia alimentów małżeńskich jest bardzo zależna od okoliczności każdego związku. Aby otrzymać poradę co do specyficznych okoliczności Twojej sprawy, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu konsultacji. 

P: Czy otrzymam alimenty dla dzieci?

Odp.: Zwykle rodzic, któremu przyznano większość czasu rodzicielskiego, otrzymuje alimenty od drugiego rodzica. Nawet jeśli oboje rodzice pracują na pełny etat, alimenty dla dzieci raczej będą przyznane. Oczywiście, każdy przypadek jest inny, i wiele czynników ma wpływ na to czy sąd przyzna alimenty dla dzieci. Aby uzyskać odpowiedź dostosowaną do Twojej wyjątkowej sytuacji, skontaktuj się z naszym biurem w celu konsultacji.

P: Dlaczego sądy wyznaczają przedstawicieli dzieci?

Odp.: Przedstawiciel dziecka jest zazwyczaj wyznaczany przez sędziego, gdy rodzice nie mogą uzgodnić harmonogramu rodzicielstwa, sposobu podejmowania decyzji lub obojga.  Przedstawiciel dziecka jest zazwyczaj doświadczonym adwokatem ze znajomością prawa rozwodowego i zrozumieniem, w jaki sposób dojść do porozumienia w przypadku sporów rodzicielskich.  W większości przypadków rodzice będą musieli zapłacić przedstawicielowi dziecka za jego czas i usługi.  Sąd zazwyczaj ustala kwotę do zapłacenia i stawkę godzinową przedstawiciela dziecka w momencie jego/jej mianowania.  Zadaniem przedstawiciela dziecka jest pomóc rodzicom i ich adwokatom w rozwiązywaniu sporów poprzez przeprowadzenia dochodzeń i wydawania zaleceń dla sędziego.  W naprawdę trudnych przypadkach mogą walczyć o interesy dziecka/dzieci z takimi samymi uprawnieniami i obowiązkami, jakie ma pełnomocnik rodziców..

P: Który z małżonków otrzyma dom?

Odp.: Najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy jeden z małżonków otrzyma dom, jest to, czy drugi małżonek może zostać usunięty z hipoteki tzw. mortgage. Przefinansowanie i spłata drugiego małżonka to najczęstsze sposoby osiągnięcia tego celu. Zakładając, że zwolnienie z hipoteki jest możliwe, drugie krytyczne pytanie dotyczy tego, czy utrzymanie domu przez jednego małżonka jest korzystne finansowo. Nasza kancelaria współpracuje z brokerami kredytów hipotecznych i nieruchomości, a także doradcami finansowymi, aby pomóc naszym klientom w podejmowaniu jak najbardziej korzystnych decyzji związane z nieruchomościami, biorąc pod uwagę ich cele.

P: Jesteśmy z małżonkiem w separacji. Czy mogę rozpocząć nowy związek?

Odp.: Sądy zazwyczaj nie dbają o to, czy jeden z małżonków rozpocznie nowy związek, pod warunkiem, że nie jest to szkodliwe dla dzieci, i że środki małżeńskie nie są wydawane na nowego przyjaciela. Główną kwestią do rozważenia jest to, w jakim stopniu wpłynie to na rozwiązanie Twojej sprawy.

P: Czy moge sie przeprowadzic do innej miejscowości wraz z dziecmi?

Odp.: Ustawodawcy stanu Illinois udzielili ostatnio rozwiedzionym rodzicom dodatkowych wskazówek na ten temat. Mówiąc prosto, jeśli planowana przeprowadzka jest większa niż 25 mil, odpowiedź brzmi: nie, chyba że drugi rodzic wyrazi zgodę lub sąd na to zezwoli. Jednak w przypadkach, w których nie ma zarządzenia o przyznaniu czasu rodzicielskiego lub sprawa nie została jeszcze wniesiona, nie ma prawa zakazującego takiego postępowania. To jest trudna kwestia prawa rodzinnego, która jest podstawą wielu nieporozumień. Skontaktuj się z naszym biurem w celu konsultacji. Potrafimy wyjaśnić prawo i pomóc zminimalizować niezgodę związaną z przeprowadzkami.

P: Moje dzieci ucza sie zdalnie ze względu na zamknięcie szkół przez covid-19. Czy mogę zostawić dziecko w domu bez opieki podczas zdalnego uczenia się?

Odp.: Poprzez covid-19, dzieci nie mają możliwości fizycznej obecności w wielu szkołach. Szkoły wymagają aby dzieci uczestniczyły na lekcjach przez internet, n.p. przez apliakcje Zoom. Dla wielu rodziców, którzy muszą pracować poza domem, stwarza to wielki problem, bo nie mają opcji opiekowaniem się wtedy dziećmi. Prawo stanu Illinois nie zezwala rodzicom na pozostawianie dzieci w wieku poniżej 14 lat samych w domu na nieuzasadniony okres czasu. Jeśli rodzic który jest odpowiedzialny za dziecko, zostawi dziecko same w domu, drugi rodzic może to wykorzystać aby próbować zmienić określony czas wizytacji z dzieckiem, modyfikować odpowiedzialność rodzicielską, lub nawet, wnieść skargę do sądu o narażenie i zagrożenie dziecka. Najmądrzejsze podejście w takiej sytuacji, jest aby rozwiązać ten problem zanim sie pojawi. Poproś drugiego rodzica o udział w codziennym nadzorowaniu nad dzieckiem. Jeśli nie ma takiej możliwości, rodzice mogą zgodzić się na zatrudnienie opiekuna. Jeżeli nie jesteście w współmałżonkiem w stanie dojść do porozumienia, rodzic może zwrócić się do sądu o odpowiedź. Nawet jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest na tyle dojrzałe, że może być samo w domu, skontaktuj się z naszym biurem, aby przedystkuowac Twoje opcje.

Q: Jak zostanie podzielony nasz majątek? 

Odp.: Jeżeli wraz z małżonkiem nie dojdziecie do porozumienia co do podziału majątku w umowie ugodowej, sąd zadecyduje o podziale majątku i długów małżeńskich. Sądy rozwodowe w Illinois kierują się teorią „sprawiedliwej dystrybucji” przy podziale majątku małżeńskiego i długów. Nie koniecznie, oznacza to, że majątek zostanie podzielony 50/50; raczej podział powinien być sprawiedliwy. Sąd weźmie pod uwagę wiele czynników przy ustalaniu sposobu podziału majątku, n.p. wkład każdej ze stron do majątku małżeńskiego, czas trwania małżeństwa, marnotrawstwo przez małżonków, czy przeznaczony dla jednej ze stron majątek jest zastępstwem alimentów, jak również wiek, stan zdrowia, dochody, długi, jak i profesje każdej ze stron. Aby uzyskać dogłębną analizę Twojej wyjątkowej sytuacji, skontaktuj się z naszym biurem w celu konsultacji.

 

P: Jak długo potrwa mój rozwód?

Odp.: Czas trwania procesu rozwodowego jest zależny od tego ile jest spornych kwestii pomiędzy małżonkami. Jeśli masz umowę ze swoim małżonkiem co do kwestii podziału odpowiedzialności rodzicielskich i czasu rodzicielskiego, alimentów na dzieci, alimentów małżeńskich, podziału majątku małżeńskiego oraz długów małżeńskich, i umowy ugodowe w których treści umowy są przygotowane oraz podpisane, sprawa może zostać zakończona w kilku miesiącach, w zależności od dyspozycyjności sądu. Jeżeli nie jesteście wraz z małżonkiem w zgodzie co do którychkolwiek kwestii wyżej wymienionych, sprawa może wymagać mediacji zarządzonej przez sąd w sprawach rodzicielskich, składania wniosków, i także może zakończyć się ostateczna rozprawa jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. W takich przypadkach, sprawa rozwodowa moze trwać ponad rok.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
bottom of page